Alexanderteknikken

Alexanderteknikken er en metode,hvor man lærer at få øje på uhensigtsmæssige spændinger og reaktioner,og hvor man lærer at standse disse. Dette medfører en bedre balance og koordination og lettere og friere bevægelser.

Undervisningen sigter på at eleven gradvist får indsigt i og indflydelse på sine egne spændingsvaner og derigennem indflydelse på sin egen situation og udvikling. Man lærer at dæmpe de muskler,der laver for meget,og at stimulere de muskler,der laver for lidt. Målet er,at alle muskler samarbejder og laver det,de skal og ikke mere. Spændingsvanerne er et udtryk for både den fysiske og psykiske tilstand,og omvendt vil en ændring til et mere hensigtsmæssigt spændingsmønster påvirke både det fysiske og psykiske velbefindende. Perspektiverne er en bedre udnyttelse af kroppens og sindets potentiale.

Undervisningen bliver både brugt til at afhjælpe smerter i muskler og led og til at udvikle færdigheder inden for sport,musik og meget andet. Effekten er større lethed og frihed,mere energi og mindre stress.